موتور ویبراتور


نمایش:
مرتب کردن براساس:

ماژول موتور ویبراتور برای iPhone 6 6 Plus 6s 6S Plus

تعویض ماژول موتور ویبراتور  سازگار برای iPhone 6 6 Plus 6s 6S Plusمربوط به مشکلات: 1. حل مشکلی که دکمه بی صدا بودن گوشی  صفحه نمایش داده می شود اما لرزش ندارد. 2. ارتعاش به اندازه کافی قوی نیست . 3. دکمه سایلنت را بزنید تا نشان دهد نماد ویبره خاموش نیست. 4. تماس ورودی ل..

20,000 تومان

 ماژول موتور ویبراتور برای  iPhone 12 جدید

ماژول موتور ویبراتور برای iPhone 12

تعویض ماژول موتور ویبراتور  سازگار برای iPhone 12مربوط به مشکلات: 1. حل مشکلی که دکمه بی صدا بودن گوشی  صفحه نمایش داده می شود اما لرزش ندارد. 2. ارتعاش به اندازه کافی قوی نیست . 3. دکمه سایلنت را بزنید تا نشان دهد نماد ویبره خاموش نیست. 4. تماس ورودی لرزش ندارد. 5..

295,000 تومان

 ماژول موتور ویبراتور برای  iPhone 12 Pro جدید

ماژول موتور ویبراتور برای iPhone 12 Pro

تعویض ماژول موتور ویبراتور  سازگار برای iPhone  12 Proمربوط به مشکلات: 1. حل مشکلی که دکمه بی صدا بودن گوشی  صفحه نمایش داده می شود اما لرزش ندارد. 2. ارتعاش به اندازه کافی قوی نیست . 3. دکمه سایلنت را بزنید تا نشان دهد نماد ویبره خاموش نیست. 4. تماس ورودی لرزش ندا..

295,000 تومان

 ماژول موتور ویبراتور برای  iPhone 12 Pro Max جدید

ماژول موتور ویبراتور برای iPhone 12 Pro Max

تعویض ماژول موتور ویبراتور  سازگار برای iPhone  12 Proمربوط به مشکلات: 1. حل مشکلی که دکمه بی صدا بودن گوشی  صفحه نمایش داده می شود اما لرزش ندارد. 2. ارتعاش به اندازه کافی قوی نیست . 3. دکمه سایلنت را بزنید تا نشان دهد نماد ویبره خاموش نیست. 4. تماس ورودی لرزش ندا..

295,000 تومان

 ماژول موتور ویبراتور برای  iPhone SE 2020 جدید

ماژول موتور ویبراتور برای iPhone SE 2020

تعویض ماژول موتور ویبراتور  سازگار برای iPhone SE 2020مربوط به مشکلات: 1. حل مشکلی که دکمه بی صدا بودن گوشی  صفحه نمایش داده می شود اما لرزش ندارد. 2. ارتعاش به اندازه کافی قوی نیست . 3. دکمه سایلنت را بزنید تا نشان دهد نماد ویبره خاموش نیست. 4. تماس ورودی لرزش ندارد.&n..

175,000 تومان

 ماژول موتور ویبراتور برای iPhone X جدید

ماژول موتور ویبراتور برای iPhone X

تعویض ماژول موتور ویبراتور  سازگار برای iPhone Xمربوط به مشکلات: 1. حل مشکلی که دکمه بی صدا بودن گوشی  صفحه نمایش داده می شود اما لرزش ندارد. 2. ارتعاش به اندازه کافی قوی نیست . 3. دکمه سایلنت را بزنید تا نشان دهد نماد ویبره خاموش نیست. 4. تماس ورودی لرزش ندارد. 5...

125,000 تومان

 ماژول موتور ویبراتور برای iPhone XR جدید

ماژول موتور ویبراتور برای iPhone XR

ماژول موتور ویبراتور برداشته شده از روی گوشی کاملا اصلی  سازگار برای iPhone XRمربوط به مشکلات: 1. حل مشکلی که دکمه بی صدا بودن گوشی  صفحه نمایش داده می شود اما لرزش ندارد. 2. ارتعاش به اندازه کافی قوی نیست . 3. دکمه سایلنت را بزنید تا نشان دهد نماد ویبره خاموش نیست. 4. ..

165,000 تومان

 ماژول موتور ویبراتور برای iPhone XS جدید

ماژول موتور ویبراتور برای iPhone XS

ماژول موتور ویبراتور برداشته شده از روی گوشی کاملا اصلی  سازگار برای iPhone XSمربوط به مشکلات: 1. حل مشکلی که دکمه بی صدا بودن گوشی  صفحه نمایش داده می شود اما لرزش ندارد. 2. ارتعاش به اندازه کافی قوی نیست . 3. دکمه سایلنت را بزنید تا نشان دهد نماد ویبره خاموش نیست. 4. ..

235,000 تومان

 ماژول موتور ویبراتور برای iPhone XS Max جدید

ماژول موتور ویبراتور برای iPhone XS Max

ماژول موتور ویبراتور برداشته شده از روی گوشی کاملا اصلی  سازگار برای iPhone XS Maxمربوط به مشکلات: 1. حل مشکلی که دکمه بی صدا بودن گوشی  صفحه نمایش داده می شود اما لرزش ندارد. 2. ارتعاش به اندازه کافی قوی نیست . 3. دکمه سایلنت را بزنید تا نشان دهد نماد ویبره خاموش نیست. ..

165,000 تومان

ماژول موتور ویبراتور برای iPhone 7

تعویض ماژول موتور ویبراتور  سازگار برای iPhone 7Gمربوط به مشکلات: 1. حل مشکلی که دکمه بی صدا بودن گوشی  صفحه نمایش داده می شود اما لرزش ندارد. 2. ارتعاش به اندازه کافی قوی نیست . 3. دکمه سایلنت را بزنید تا نشان دهد نماد ویبره خاموش نیست. 4. تماس ورودی لرزش ندارد. 5..

84,500 تومان

ماژول موتور ویبراتور برای iPhone 7 Plus

تعویض ماژول موتور ویبراتور  سازگار برای iPhone 7Pمربوط به مشکلات: 1. حل مشکلی که دکمه بی صدا بودن گوشی  صفحه نمایش داده می شود اما لرزش ندارد. 2. ارتعاش به اندازه کافی قوی نیست . 3. دکمه سایلنت را بزنید تا نشان دهد نماد ویبره خاموش نیست. 4. تماس ورودی لرزش ندارد. 5..

135,000 تومان

ماژول موتور ویبراتور برای iPhone 8

تعویض ماژول موتور ویبراتور  سازگار برای iPhone 8Gمربوط به مشکلات: 1. حل مشکلی که دکمه بی صدا بودن گوشی  صفحه نمایش داده می شود اما لرزش ندارد. 2. ارتعاش به اندازه کافی قوی نیست . 3. دکمه سایلنت را بزنید تا نشان دهد نماد ویبره خاموش نیست. 4. تماس ورودی لرزش ندارد. 5..

145,000 تومان

ماژول موتور ویبراتور برای iPhone 8 Plus

تعویض ماژول موتور ویبراتور  سازگار برای iPhone 7Pمربوط به مشکلات: 1. حل مشکلی که دکمه بی صدا بودن گوشی  صفحه نمایش داده می شود اما لرزش ندارد. 2. ارتعاش به اندازه کافی قوی نیست . 3. دکمه سایلنت را بزنید تا نشان دهد نماد ویبره خاموش نیست. 4. تماس ورودی لرزش ندارد. 5..

220,000 تومان